1 Introduksjon

1.1 Introduksjon til vilkår og betingelser for kjøp av taxfree varer
Disse vilkår og betingelser (heretter "Vilkår") gjelder for alle bestillinger gjennomført via www.avinor.no og alle andre nettadresser som drives av Avinor AS med datterselskaper og leverandører for Avinors netthandelsplattform (sammen referert til som "Nettstedet"). I løpet av bestillingen av taxfree varer (heretter «Bestillingen») rutes du videre til nettsted tilhørende Avinor. Vennligst les nøye gjennom vilkårene for Nettstedet.

1.2 Eier av nettsted
Når du besøker eller bruker et av våre nettsteder, aksepterer du at du bare kan gjøre dette til privat bruk. Det er ikke lov å kopiere, distribuere, endre, publisere, linke eller bruke noe av den informasjonen som finnes på Nettstedet bortsett fra til eget privat bruk, med mindre Avinor har gitt skriftlig tillatelse til slik bruk. Bruk av et hvilket som helst verktøy for å overvåke eller forstyrre vårt nettsted er forbudt. Du forstår og aksepterer at Avinor kan ekskludere deg fra sitt nettsted uten forutgående varsel hvis du misbruker eller bryter vilkårene for bruk av Nettstedet. Ved misbruk kan Avinor anmelde saken til politiet og ta rettslige skritt for å få kompensasjon for eventuelt økonomisk tap eller skade.

1.3 Nettsted for kjøp av taxfree varer
Nettstedet www.avinor.no eies av Avinor AS som er et registrert selskap i Norge. Avinor AS | Pb 150 | N-2061 Gardermoen | +47 815 30 550blobid0.png | Org. nr. 985 198 292 MVA

1.4 Kontaktinformasjon
Gå til kontaktinformasjon for detaljer. Du finner lenke til kontaktinformasjon nederst på siden.

1.5 Øvrig forkortelser
I disse vilkårene vil referanser til «lufthavnen» bety referanse til den aktuelle lufthavnen det bestilles på. «Du» og «din» refererer til den person som gjennomfører en bestilling via Nettstedet til Avinor. «Selger» refererer til Avinor AS på den aktuelle lufthavn, som beskrevet ovenfor. Kjøpsavtalen er gjennomført mellom «deg» og «selger» på tidspunkt for avhenting av taxfree varene.

1.6 Godkjenning av kjøp anses som aksept av vilkår
Kjøpsavtalen inngås ved fysisk oppmøte og gjennomføring av betaling på fast forretningssted. Vilkårene gjelder fra dette tidspunkt. Inntil da er bestillingen kun å anse som en reservasjon.

 

2 Bestillingen

2.1 Bestillingsprosessen
Når du har bestemt hvilke varer du vil bestille legges disse automatisk i handlekurven. Når du har valgt alle dine varer og bestemt tidspunkt og dato for avhenting vil du motta en bestillingsbekreftelse på din Bestilling. Du vil også få en bekreftelse per e-post. Du vil få en ny e-post når varene er plukket, og om alle dine varer er tilgjengelig. Dersom varer mangler på lager vil du få beskjed om dette og kunne velge andre erstatningsvarer. Du vil få en påminnelse om å hente Bestillingen før din reise, samt hvor du skal hente disse.
Når varene hentes vil du måtte ha med gyldig dokumentasjon og legitimasjon før varene kan betales, herunder forsegles og utleveres.

2.2 Informasjon om bestiller
For å kunne gjennomføre Bestillingen må du oppgi følgende:

• Fornavn og Etternavn
• Mobiltelefon
• E-mail
• Dato og tid for avhenting

Denne informasjonen er nødvendig for at Bestilling skal kunne gjennomføres og identifiserer rett person ved avhenting av Bestillingen. Opplysningene som oppgis behandles alltid i henhold til retningslinjer for personvern jfr. Punkt 6. Personvern og Cookies.

Du kan også velge å opprette eller logge inn på Min Profil på avinor.no. Det er knyttet egne vilkår til dette, som da vil bli presentert for deg.

2.3 Tilgjengelig varer
Det tas forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om det er anledning til å bestille varer på nettsiden. Avinor tar ikke ansvar for feil i markedsføring eller mangler på nettsiden.

2.4 Gyldig reisebevis
For å kunne hente Bestillingen må det foreligge gyldig reisebevis, ellers kan varene nektes utlevert.

2.5 Aldersgrense
For å kjøpe øl, vin og tobakk må du være 18 år eller mer. Skal du kjøpe brennevin og lignende over 22 prosent, må du være 20 år eller mer. Gyldig legitimasjon må fremlegges for utlevering av Bestilling som inneholder alkohol og tobakk.

2.6 Kvote
Gjennom denne Bestilling kan du ikke handle mer enn en kvote for en person. Det er den enkelte ansvar at kvoteregler følges, men det vil bli kontrollert om det er lagt inn bestilling som overstiger kvoten. Kunden kan da få beskjed om at ordren må endres.

Nærmere om kvoteregler se https://www.toll.no/no/varer/alkohol-og-tobakk/kvote/

2.7 Betalingsmiddel
Alle norske godkjente betalingsmiddel kan benyttes som oppgjør for Bestillingen. Ellers gjelder til enhver gjeldende vilkår. Dersom du ikke kan fremvise et gyldig betalingsmiddel eller dekning på denne kan Bestillingen ikke utleveres.

2.8 Henting av varene
For å kunne hente Bestillingen må du fremvise gyldig reisebevis og legitimasjon, ellers kan varene nektes utlevert. I tillegg trenger vi navn, mobilnummer eller ordrenummer for å finne Bestillingen din. Du må også fremvise legitimasjon dersom du har bestilt alkohol eller tobakk.

 

3 Tidsfrister

3.1 Frist for å bestille
Frist for å gjennomføre bestilling er 12 timer før oppsatt flyavgang.  (for Kristiansund er det 48 timer).

3.2 Retur/bytte av varer
Pliktene om dokumentasjon for rett til å kunne handle, kvanta, samt plikten til tilbakelevering ved innstilling av flygning, under avgangs- og ankomstsalg, gjelder for Bestillingen.

3.3 Forsinkelse av fly
Dersom flyet ditt er forsinket vil din Bestilling være tilgjengelig hos oss inntil 2 dager etter angitt tidspunkt for henting på bestillingen.

3.4 No show
Dersom du ikke dukker opp til å hente din Bestilling vil den likevel være tilgjengelig hos oss inntil 2 dager etter angitt tidspunkt for henting på bestilling.

4 Hendelser utenfor Selgers sin kontroll
Selger påtar seg ikke ansvar for forhold utenfor selgers kontroll som medfører endring eller kansellering av Bestillingen. Selger er heller ikke ansvarlig for å yte erstatning eller refusjon om forhold som dette skulle oppstå. Eksempler på forhold som er utenfor selgers kontroll kan være; krig, opprør, terrortrusler – eller aktivitet, arbeidskonflikter, naturkatastrofer, brann, ekstraordinære værforhold, offentlige reguleringer/tiltak og/eller kanselleringer eller endring av flyselskapers flight planer. Listen er ikke uttømmende.

5 Avinor sitt ansvar
Avinor/ Selger vil handle med rimelig dyktighet og forsiktighet når vi yter service og tjenesten. Avinor påtar seg ikke ansvar for indirekte eller direkte tap, herunder tap av fortjeneste, tap av kundetilfredshet, tap av data m.m

6 Cookies og personvern
All personlig informasjon du gir oss når du bruker dette Nettstedet vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved bruk av Nettstedet aksepterer du våre retningslinjer og vilkår for personvern. Retningslinjene kan du lese mer om i detalj på vårt nettsted avinor.no ved å gå inn på linken «Cookies og personvern» som du finner nederst på alle sider.
Eller du kan skrive denne adressen rett i nettleseren: https://avinor.no/cookies-og-personvern/

 

7 Generelt

7.1 Forbrukerkjøpsloven
Alle kjøpsavtaler gjort mellom deg og Selger via nettsiden er underlagt norsk lovgivning.

7.2 Angrerettloven
Det er ikke angrerett på kjøp som effektueres ved henting på fast utsalgssted, jf. angrerettloven § 5b.

7.3 Endring av vilkår
Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene dersom det skulle være behov for dette. Likevel, når du har gjort en Bestilling vil vilkårene som gjelder være de som var lagt ut på Nettstedet på bestillingstidspunktet. Vær vennlig å ikke anta at vilkårene som gjaldt ved en tidligere anledning når du har bestilt en tjeneste fra oss, fortsatt gjelder ved neste bestilling. Vi anbefaler derfor at du alltid leser disse vilkårene før en ny bestilling for å forvisse deg om at du aksepterer dem.

Vilkår og betingelser 22.01.2018